Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej przy ul. Białoskórniczej 4 zaprasza do składania ofert na:

– świadczenie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów kominowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni,

– przeprowadzenie kontroli i oceny stanu technicznego urządzeń grzewczo – kominowych w budynkach Spółdzielni.

 

Dodatkowe informacje w tym zakresie można otrzymać:

telefonicznie:  71 317 25 47

lub

mailowo: spoldzielnia_srodaslaska@tlen.pl

 

Termin składania ofert: do dnia 30.11.2018r.