W załączniku znajduje się regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do pobrania