Środa Śląska dnia  07.02.2019r

P R Z E T A R G

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:

  1. Przedmiot przetargu:

a) Remont kapitalny dachu budynku w Środzie Śląskiej przy:

– ul. Mostowej 4-4a-4b,

b) Remont kapitalny dachu budynku w Malczycach przy:

 – ul. Traugutta 26,

 c) Remont kapitalny parkingu w Środzie Śląskiej przy:

– ul. Mostowej 6,

d) Budowa drogi osiedlowej wewnętrznej w Środzie Śląskiej przy:

– ul. Mostowej – Legnickiej,

e) Remont kapitalny balkonów w Środzie Śląskiej przy:

– Placu Solnym 4,

f) Docieplenie ścian budynku w Środzie Śląskiej przy:

– ul. Legnickiej 47 c-d,

– ul. Legnickiej 31 a-e,

– ul. Wrocławskiej 65.

 

  1. Data przetargu: 28.02.2019r (czwartek) godz. 12.00.

 

  1. Wadium na w/w roboty wynosi:

          a.  4.000 zł                    d.  3.000 zł

          b.  2.000 zł                     e.  1.500 zł

          c.  2.500 zł                     f.  10.000 zł

 

  1. Oferty na w/w roboty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 do dnia 27.02.2019 r do godz. 14.00.

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 71/317 25 47.

  1. Szczegółowe warunki przetargu można otrzymać w biurze Spółdzielni codziennie w godz. od 8.00 do 14.00 lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.smsrodaslaska.pl
  1. Wadium należy wpłacić do dnia 27.02.2019 r /środa/ do godz. 14.00 na podany niżej rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej:

             B.S w Środzie Śląskiej nr  16 9589 00030000 0420 2000 0010.    

7. Zarząd zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Do pobrania