Środa Śląska dnia  24.05.2019r

 

P R Z E T A R G

 

                 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:

  1. Przedmiot przetargu:

 

      a. Remont kapitalny balkonów w Środzie Śląskiej przy:         

– Placu Solnym 4,

 

      b. Wykonanie i montaż stolarki okiennej na klatkach schodowych budynku w Środzie Śląskiej przy:

– Placu Solnym 4 – 10,

 

  1. Data przetargu: 11.06.2019r (wtorek) godz. 12.00.

 

  1. Wadium na w/w roboty wynosi:

a.  1.500 zł

b.     700 zł

 

  1. Oferty na w/w roboty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 do dnia 10.06.2019 r do godz. 14.00.

Informacje można uzyskać pod numerem tel. 71/317 25 47.

 

  1. Szczegółowe warunki przetargu można otrzymać w

biurze Spółdzielni codziennie w godz. od 8.00 do 14.00

lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.smsrodaslaska.pl

 

  1. Wadium należy wpłacić do dnia 10.06.2019 r /poniedziałek/ do godz. 14.00 na podany niżej rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej:

B.S w Środzie Śląskiej nr  16 9589 00030000 0420 2000 0010. 

 

  1. Zarząd zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Do pobrania