Środa Śląska 08.08.2019r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

UL. BIAŁOSKÓRNICZA 4

TEL. 71 317 25 47

Ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na dostawę opału:

a) węgiel kamienny eko-groszek (ekoret) w ilości około 240 ton

o następujących parametrach:

– granulacja 5 – 25 mm

– wilgotność do 9%

– zawartość popiołu do 10%

– zawartość siarki do 0,8%

– wartość opałowa powyżej 27 MJ/kg

 

Termin dostawy w okresie:

od 10.2019r do 09.2020r

Miejsce dostawy i ilości wg wskazań Spółdzielni – transportem  nie większym jak 4,5t.

 

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty będzie cena opału za 1 tonę oraz terminy płatności.

Oferty należy składać w terminie do dnia:

09.09.2019r do godz. 14°°

w siedzibie Spółdzielni w Środzie Śląskiej .

tel./fax: 71 317 25 47

e-mail: spoldzielnia_srodaslaska@tlen.pl

 

Otwarcie ofert i posiedzenie komisji przetargowej odbędzie się w dniu:

10.09.2019 r /wtorek/ o godz.12°°.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających oraz prawo unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.