Pozostałe regulaminy

INFORMACJA

ZACHĘCAMY DO DOKONYWANIA OPŁAT  ZA  LOKALE  MIESZKALNE   ORAZ   GOSPODAROWANIE  ODPADAMI NA  PODANE  PONIŻEJ  RACHUNKI  BANKOWE  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ:   * BS 16 9589 0003 0000 0420 2000 0010 * PKO BP 07 1020 5242 0000 2002 0259 2566     WAŻNE  !!! Tytuł przelewu...

czytaj dalej

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014r

  SPRAWOZDANIE   Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej z działalności za 2014r na Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 23.06.2015r   I. Skład osobowy.   W 2014r Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej pracowała w...

czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu za 2014r

    SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej za 2014 rok na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.06.2015r.   I. STAN ORGANIZACYJNY   W/g stanu na 31.12.2014r Spółdzielnia Mieszkaniowa...

czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu za 2014r

    SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej za 2014 rok na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.06.2015r.   I. STAN ORGANIZACYJNY   W/g stanu na 31.12.2014r Spółdzielnia Mieszkaniowa...

czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu za 2014r

    SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej za 2014 rok na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.06.2015r.   I. STAN ORGANIZACYJNY   W/g stanu na 31.12.2014r Spółdzielnia Mieszkaniowa...

czytaj dalej