Środa Śląska, dnia 15.01.2019r

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali
w Malczycach:

a. lokalu mieszkalnego – ul. Klonowa 4d m 8 o pow. użytkowej – 48,30 m2,

                                                                                                                                                           cena wywoławcza – 104.000 zł

b. lokali użytkowych:  – ul. Klonowa 4d/1a o pow. użytkowej – 62,60 m2,

                                                                                                                                                        cena wywoławcza – 116.000 zł

                                               – ul. Klonowa 4d/2a o pow. użytkowej – 62,60 m2,

                                                                                                                                                         cena wywoławcza – 116.000 zł

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości

5% wartości ceny wywoławczej od każdego lokalu.

Wadium winno być wpłacone do dnia 04.02.2019 r. do godz. 14.00

na konto Spółdzielni 16 9589 0003 0000 0420 2000 0010 lub w kasie Spółdzielni.

Lokale można oglądać w dniach od 21.01.2019r do 04.02.2019r w godz. 8ºº do 15ºº

Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2019r (wtorek) o godz. 12ºº

w biurze Spółdzielni przy ul. Białoskórniczej 4 w Środzie Śląskiej.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu można zapoznać się w

biurze Spółdzielni codziennie w godz. 8ºº do 14ºº ,
po numerem telefonu  71 317 25 47,

e-mail: spoldzielnia_srodaslaska@tlen.pl,
oraz na stronie internetowej: www.smsrodaslaska.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Do pobrania