Ogłoszenia i przetargi

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ W DNIU 12 CZERWCA 2018r

Środa Śląska, dnia 17.05.2018r                                                               Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 uprzejmie zawiadamia, że działając w oparciu o § 86 ust.2 Statutu...

czytaj dalej

PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE

Środa Śląska dnia 01.02.2018r P R Z E T A R G Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót: 1. Przedmiot przetargu: a. Remont wnętrza blokowego w Środzie Śląskiej – ul. Daszyńskiego 16a – 16d b....

czytaj dalej

Przetarg na dostawę opału.

Środa Śląska 14.08.2017r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ UL. BIAŁOSKÓRNICZA 4 TEL. 71 317 25 47 Ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych na dostawę opału: a) węgiel kamienny eko-groszek (ekoret) w ilości około 300 ton o następujących parametrach:...

czytaj dalej

Przetarg

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót:
1. Remont kapitalny dachu w Malczycach:
– ul. Traugutta 13 – 13a

czytaj dalej