Dokumenty

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2014r

  SPRAWOZDANIE   Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej z działalności za 2014r na Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 23.06.2015r   I. Skład osobowy.   W 2014r Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej pracowała w...

czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu za 2014r

    SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej za 2014 rok na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.06.2015r.   I. STAN ORGANIZACYJNY   W/g stanu na 31.12.2014r Spółdzielnia Mieszkaniowa...

czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu za 2014r

    SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej za 2014 rok na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.06.2015r.   I. STAN ORGANIZACYJNY   W/g stanu na 31.12.2014r Spółdzielnia Mieszkaniowa...

czytaj dalej

Sprawozdanie Zarządu za 2014r

    SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej za 2014 rok na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23.06.2015r.   I. STAN ORGANIZACYJNY   W/g stanu na 31.12.2014r Spółdzielnia Mieszkaniowa...

czytaj dalej