Kategoria: Ogłoszenia i przetargi

INFORMACJA

ZACHĘCAMY DO DOKONYWANIA OPŁAT  ZA  LOKALE  MIESZKALNE   ORAZ   GOSPODAROWANIE  ODPADAMI NA  PODANE  PONIŻEJ  RACHUNKI  BANKOWE  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ:   * BS 16 9589 0003 0000 0420 2000 0010 * PKO BP 07 1020 5242 0000...

Read More

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ W DNIU 12 CZERWCA 2018r

Środa Śląska, dnia 17.05.2018r                                                               Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4 uprzejmie zawiadamia, że działając w...

Read More
Loading