Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Środzie Śląskiej ul. Białoskórnicza 4

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali

w Malczycach:

a. lokalu mieszkalnego:

– ul. Klonowa 4d m 8 o pow. użytkowej – 48,30 m2,

cena wywoławcza – 104.000 zł

b. lokali użytkowych:

ul. Klonowa 4d/1a o pow. użytkowej – 62,60 m2,

cena wywoławcza – 116.000 zł

– ul. Klonowa 4d/2a o pow. użytkowej – 62,60 m2,

cena wywoławcza – 116.000 zł

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej od każdego lokalu.

Wadium winno być wpłacone do dnia 18.06.2018 r. do godz. 1400 na konto Spółdzielni 16 9589 0003 0000 0420 2000 0010 lub w kasie Spółdzielni.

Lokale można oglądać w dniach od 07.06.2018r do 18.06.2018r w godz. 8ºº do 15ºº

Przetarg odbędzie się w dniu 19.06.2018r (wtorek) o godz. 12ºº w biurze Spółdzielni przy ul. Białoskórniczej 4 w Środzie Śląskiej.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu można zapoznać się w Biurze Spółdzielni codziennie

w godz. 8ºº do 14ºº ,

tel/fax 71/3172-547,

e-mail: spoldzielnia_srodaslaska@tlen.pl,

oraz na stronie internetowej: www.smsrodaslaska.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.